كشور ماحدود 1% جمعیت جهان را دارد و در حدود 2% از انرژى جهان را مصرف مى نماید . استفاده از برق ، گاز وسوخت مایع جهت گرمایش از مدتها پیش براى ما به صورت امرى عادى درآمده و امروزه هیچ منزلى نمى تواند بدون استفاده از تجهیزات گرمایشى ، قابل سكونت باشد . سالهااست كه بهاى انواع انرژى افزایش ناچیزى داشته و انرژى گرمایشى با شرایط مناسبى در دسترس مى باشد ، ولى این وضعیت به دلیل شرایط جهانى و افزایش بهاى انرژى ( نفت ، برق و گاز) درحال تغییر است . تولید برق بسیارپر هزینه است به طوریكه براى تولید 1 برق حدود 1000 دلار سرمایه گذارى اولیه نیاز است و در طول استفاده از تاسیسات ، هزینه هاى جارى نیز به آن افزوده مى شود . نمودار شماره 1 الگوى مصرف بخش خانگى در روزهاى پیك سال 1382 در پله هاى مختلف مصرف (در مناطق غیر گرمسیر) را نشان مى دهد . همانطور كه ملاحظه مى شود حدود 52 درصد از مشتركین خانگى حدود 27 درصد انرژى را مصرف مى نمایند كه تاپله مصرف 210 كیلووات ساعت مى باشند و 73 درصد بقیه انرژى مصرفى در این گروه ، توسط 48 درصد از مشتركین خانگى مصرف مى گردد .

 نمودار شماره(1)

آیازمان آن فرا نرسیده است كه مسئله صرفه جویى انرژى را جدى بگیریم ؟

در اثر سوزندان حامل هاى انرژى مانند ذغالسنگ ، چوب ، نفت و یا گاز ، آلاینده هاى مختلفى ایجاد مى شوند. بطوریكه به ازاء تولید kwh 1 انرژى برق حدود 200 گرم گاز CO2 اردهوا مى گرددوCO2 باعث گرم شدن اتمسفر و تقویت اثر گلخانه اى مى شود. بیش از یك سوم مصرف انرژى نهایى ما مربوط به مصارف خانگى است كه بخش زیادى از آن را مى توان بدون از دست دادن رفاه معمولى ، صرفه جویى كرد. لذا ، مدیریت مصرف برق در خانه وصرفه جویى انرژى هایى كه اضافى مصرف مى شوند بایستى مورد توجه جدى قرار گیرد و ما از طریق این بروشور در زمینه صرفه جویى انرژى به شما كمك مى نماییم . راهكارها اغلب موضوعات پیش پا افتاده اى هستند ، ولــــى مى توانند تاثیرات بزرگى به همراه داشته باشند .

با ساعات اوج بارآشنا شویم :

نمودار شماره 2 مصرف انرژى برق را در یك روز نشان میدهد . همانطور كه ملاحظه مى فرمایید بیشترین مصرف از ساعت 20 الى 24 مى باشد كه معمولا همه در منزل مى باشند لذا در این ساعات بخش خانگى بیشترین مصرف را دارد و مصرف بهینه برق در این ساعات بسیار باارزش است .

نمودار شماره ۲

 

نمودار شماره 3 مصرف انرژى برق را سال 1382 نشان مى دهد ( مقادیر اوج بار روزهاى سال مذكور منظور شده است ) . مشاهده مى فرمایید كه بیشترین مصارف در فصل تابستان از حدود اواسط تیر ماه لغایت اواسط شهریور ماه مى باشد .

(نمودار شماره 3)

از دو نمودار شماره 2 و شماره 3 چنین استنباط مى شود كه ایامى در سال و نیز ساعاتى در هر شبانه روز داراى بیشترین مصرف انرژى الكتریكى مى باشند كه به آن روزها و ساعات ، اوج بار گفته مى شود .

با دانستن این مطالب بایستى نحوه مصرف برق خانگى را طورى كنترل نماییم كه مصرف در این روزها و آن ساعات ، كاهش یابد . با رعایت توصیه هاى ساده درصد بسیار زیادى از انرژى مصرفى، صرفه جویى گردیده و منحنى مصر روزانه كشور ما نیز مانند كشورهاى توسعه یافته( نمودار شماره 4 – كه منحنى روزانه كشور فرانسه را نشان مى دهد ) اصلاح خواهد شد .

(نمودار شماره 4)

 

منبع : شركت توانیر مدیریت مصرف

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1389    | توسط: Parviz Omidi    |    | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام